Posts

Binsing Breaks

Drones and Cyberattacks Renew Debate Over Security - NYTimes.com

Surat Az-Zalzalah - The Holy Qur'an - القرآن الكريم

Manta Rays | Hobby and recreation blog.

Hamba Allah.

Image
Saya ini hamba Allah.
Saya miskin dan hina.

Ibnu Maskawaih

Image
Ibnu Maskawaih dikenal sebagai bapak etika islam. beliau lahir di Ray, Persia (sekarang Iran) (SuaraMedia News)Guru ketiga setelah al-Farabi. Gelar itu ditabalkan kepada Ibnu Miskawaih, seorang ilmuwan agung kelahirkan Ray, Persia (sekarang Iran) sekitar tahun 320 H/932 M. Ia merupakan seorang ilmuwan hebat, bahkan ia juga dikenal sebagai seorang filsuf, penyair, dan sejarawan yang sangat terkenal.

Ia terlahir pada era kejayaan Kekhalifahan Abbasiyyah. Ibnu Maskawaih adalah seorang keturunan Persia, yang konon dulunya keluarganya dan dia beragama Majuzi dan pindah ke dalam Islam. Ibnu Maskawaih berbeda dengan al-Kindi dan al-Farabi yang lebih menekankan pada aspek metafisik, ibnu Maskawaih lebih pada tataran filsafat etika seperti al-Ghazali.

Sejarah dan filsafat merupakan dua bidang yang sangat disenanginya. Sejak masih muda, ia dengan tekun mempelajari sejarah dan filsafat, serta pernah menjadi pustakawan Ibnu al-‘Abid, tempat dia menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif ber…